Plansjefen kaller inn løypeforeningen på teppet etter nye naturinngrep

foto