Forventer å bli bygdas neste ordfører: – Hvis ikke må de andre dolke Sp i ryggen