Tunnel til 715 mill. ville fjernet «dødssvingen». Planene ble lagt bort