Kjører over 600 lastebillass for å flytte et helt jorde

foto