Har satt inn vikar for å arbeide mer som kommuneoverlege

foto
Tove Hem tar tre måneders pause som fastlege for å kunne konsentrere seg mer om jobben som kommuneoverlege og da spesielt arbeid i forbindelse med koronaen. Foto: Jan Inge Flå