Klarte seg godt gjennom pandemien: 10 mill. i pluss i fjor

foto