foto
Slik tenkes de planlagte nye husene plassert på museumsområdet. Middelalderhuset, med tømmer fra år 1208–1209, står fortsatt hos eier Stein Harald Bjerke, men er ønsket til Oppdalsmuseet. Foto: Morgan Frelsøy

35 bygninger er ikke nok, har planer for flere nye museum