Rodde i land avtale med Tufte ved hjelp av slektning

foto