OPPDAL: Parallelt med treffa blir det åpen kafè for personer som har en demenssykdom. Her vil sykepleier Olaug Wollan og demenssykepleier Åse Espeland stå for serveringa.

- Treffstedet holdes på personalrommet ved helsesenteret. Dette er ei åpen gruppe uten møteplikt. Samtidig er det åpen kafè i Engveien 2 for demente, forteller Sigrid Mesloe i Oppdal Demensforening.

Aud Hoel og Sigrid Mesloe har deltatt på kurs hos Nasjonalforeningen. Kurset var rettet mot personer som selv har vært eller er pårørende til personer med demens, og som vil dele av sine erfaringer og gi støtte til andre i samme situasjon.

Aud og Sigrid starta med tilsvarende treff i vår, noe de fikk gode tilbakemeldinger på. Nå fortsetter de altså med tre nye treff i høst.

- En del pårørende har vanskeligheter med å komme fra. Derfor tar vi initiativet til parallelle tilbud, rettet mot både de med demens og pårørende, forteller Olaug Wollan.

Kafeen støttes med midler fra TV-aksjonen 2013, og alle fire som er med og arrangerer treffa og kafeen gjør dette på frivillig basis.