- Har vi virkelig behov for flere barnehageplasser i Oppdal?

foto