OPPDAL: Planene ligger klare, og nå går de tre kommunene sammen i lag med fylkesmannen for å sette lokalt trykk på regjering og storting.

Det er strekningen Vindalsliene - Korporalsbru, og E6 gjennom Oppdal sentrum som er ferdigbehandlet og bare venter på første spadetak.

På kort sikt vil det være aktuelt å søke om midler fra den høyaktuelle tiltakspakken som skal gå ut til offentlig sektor.

På lengre sikt har det allerede vært jobbet lenge, og skal jobbes nitidig i minst tre år frem i tid for å sikre to viktige strekninger en plass først i Nasjonal transportplan, og så i statsbudsjettet de neste fire årene.

Lobbyist og rådgiver

– Ingen skal være trygg på at prosjektene er sikret før de er inne i statsbudsjettet, presiserer ordfører Ola Røtvei i Oppdal.

Samferdselsutvalget for Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal består av ordførerne Ola Røtvei, Bjørn Rogstad og Erling Lenvik.

Tidligere ordfører i Rennebu, Trond Jære, er ansatt i en tredve prosent stilling som rådgiver for samarbeidsutvalget. Han skal fronte saken også sentralt.

Tirsdag lanserte utvalget den nye nettsiden for veistrekningen

– Det er folks liv og helse og trafikksikkerheten som er det aller viktigste i denne saken, understreker ordfører Bjørn Rogstad i Rennebu. Rennebu topper statistikken over antall drepte og skadede i trafikken i fylket.