OPPDAL: Området er på ca. 2.700 dekar og strekker seg fra Rønningslia til Liabekken og ned til E6, fire kilometer nord for Oppdal sentrum.

Området omfatter både innmark og utmark.

Følgende grunneiere deltar i grunneiersamarbeidet:

Asbjørg og Karl Eriksen, Odd Harald Bjørndal, Geir Ivar Flatmo, Frøydis og Erik A. Bjerke, Magne Ivar Lien, Stein Terje Myran, Arne Inge Stenløkk og Iver Bjørndalsæter.

Hensikt og framtidig utnytting.

Hensikten med grunneiersamarbeidet er bl.a. å få en bedre arealutnyttelse ved å kunne arbeide på tvers av eiendomsgrensene, samt finne nye inntektsmuligheter for å sikre framtidig bosetting og drift på gardene.

Arealene innen området skal utnyttes til landbruk som i dag, samt utbyggings- og forretningsformål for ferie- og fritidsmarkedet, inkl. skiheiser og nedfarter.