Kommunestyret i Oppdal har vedtatt den ene av sju delplaner i kulturplan Oppdal. De måtte vedta delplan idrett og fysisk aktivitet for å kunne legge fram prioriteringene for Sør-Trøndelag fylkeskommune innen fristen for søknader om spillemidler gikk ut

I denne delplanen prioriterte kommunestyret IL Snøhetta og deres videre planer for utvikling ved Grøtsetra og to baneplaner hos Oppdal Jæger og Fiskarlag – sportingbane og trapbane. Dette var nye søknader på spillemidler som kom inn i år. De fikk begge topprioritet – vel fortjent.

Men det er et anna anlegg som trenger sårt til opprusting – Oppdal idrettshall. Det kan bli en kostbar affære om ikke noe snart gjøres. Den når svært mange og er ikke bare en hall for håndball, men også mye anna aktivitet innendørs vinters tid.

Kanskje er det en ide å slå sammen opprusting av hallen og bygging av ny flerbrukshall? Det trenger Oppdal – ikke minst i forbindelse med den videregående skolen.

Delplan idrett og fysisk aktivitet i kulturplan Oppdal er på totalt 60 sider, og er lagt fram som en trykksak på glansa papir. Det er en delplan i en mer helhetlig kulturplan, som skal være ferdig i april i år. Arbeidet med kulturplan Oppdal er organisert som et prosjekt og prosjektperioden varer fra 1. juni 2007 til 1. mai 2008.

Kulturplan Oppdal skal bestå av sju hovedkapittel og skal vedtas samlet i kommunestyret. foruten idrett og fysisk aktivitet, består kulturplan Oppdal av hovedkapitlene kulturtilbud og kulturopplevelser – for og med alle, kultur – for og med barn og ungdom, fargerikt kulturfellesskap, kulturminner, kulturvern og kulturtradisjoner, kultur og næringsutvikling – samarbeid, samhandling og tilrettelegging og vardeprosjekt Oppdal.

Tar vi utgangspunkt i delplanen vi har fått – idrett og fysisk aktivitet, kan det virke som om prosjektet kulturplan Oppdal blir svært omfattende. Kanskje får kommunestyret forelagt ei bok på 560 sider på fint, glansa papir i aprilmøtet?

Da er det vi spør oss: Er det virkelig nødvendig? Blir det ikke et kostbart prosjekt? Kunne kanskje pengene ha vært brukt mer konkret ute blant barn og unge og aktive innen idretten og kulturen? Er det ikke litt bortkasta å bruke så mye ressurser blant byråkrater på å produsere fine planer på glansa papir?

Samtidig virker delplan idrett og fysisk aktivitet svært lite tilgjengelig med mye ord og byråkratiske vendinger. Er det virkelig nødvendig med ei lefse på 60 sider? Hva sier politikerne når de får slikt i hende og skal gjøre vedtak?

Vi er sikre på at mange ikke gidder og lese slike planer, men innrømme det vil ingen. Til og med Sør-Trøndelag fylkeskommune kritiserer dette: I det endelige dokumentet kan mål, strategier og tiltak knyttes tydeligere sammen. Dette vil lette prioriteringsarbeidet, og vil gi forutsigbarhet til målgruppa og samarbeidspartnerne.

Det virker som om prosjektet kulturplan Oppdal er i ferd med å bli en plan for planens egen del, og mindre rettet mot målgruppa – de den skal være en plan for. Hvor generell kulturplan Oppdal er viser hovedutfordringene: Barn og ungdom generelt, men spesiell satsing på inaktiv ungdom og ungdom som av forskjellige årsaker faller utenfor det ordinære aktivitetstilbudet. folkehelseperspektivet – sterkere satsing på fysak. Bedre tilrettelegging for det frivillige kulturliv, slik at de kan tilby et større mangfold og et kvalitativt bedre tilbud til kommunens befolkning.

Kort og greit: Mer penger til alle, særlig barn og unge.