OPPDAL: Plankontoret har utarbeidet forsalg til reguleringsplan for Gorsetgrenda hytteområde etter oppdrag fra grunneierne i planområdet. De ønsker å legge til rette for bygging av hytter i planområdet.

Grunneiersamarbeid

Grunneierne Ivar Ottesen, Ingrid Bjerke og Ivar Arne Hagen, Ingrid Braut og Kjell Jørstad Braut, Inger Kristin Gorseth og Dag Hopland Gorseth, Sissel Rogstad og Hans Petter Rogstad, har hatt et grunneiersamarbeid for å fremme en felles reguleringsplan.

Erik Bodin har vært saksbehandler i Oppdal kommune og landskapsarkitekt Sissel Enodd har behandlet saken ved Plankontoret. Nå er reguleringsplan sendt kommunen for videre behandling.

Mot Stølen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Planområdet ligger ovenfor gårdsbebyggelsen i Gorsetgrenda, nord for Gamle kongeveg, nordøst for Oppdal sentrum og vest for Stølen skisenter.

Les mer om det private reguleringsforslaget for Gorsetgrenda hytteområde i Opdalingen torsdag