To av dyrene ble drept momentant, mens det tredje ble avlivet av folk fra Oppdal Bygdealmenning. Oksene var henholdsvis to år, tre år og et eldre dyr.

Ingolf Røtvei ved Oppdal Bygdealmenning opplyser at hittil i år er åtte moskus påkjørt og drept av toget, en okse skutt på E6 og en fjorårskalv avlivet grunnet angrep av sjukdommen munnskurv. I tillegg er det funnet rester av to dyr som enten har dødd sent i fjor eller tidlig i år.