OPPDAL: Formålet med forbudet er å få ned antallet skadede hvert år.

– Det er ingen grunn til å sløve fordi om vi har fått forbud mot pinneraketter, sier brannsjef Lars Hage.

Farlig sprengstoff

Batteriene som selges, inneholder mer kraftig sprengstoff. I vårt distrikt har vi de siste årene vært forskånet for de store ulykkene med fyrverkeri, men småskader i fingrer og øyne kan være alvorlig nok, oppfordringen fra brannetaten er at folk må være forsiktige.

Brannvesenets erfaring er at de som selger fyrverkeri, har ting i orden i forhold til forskrifter.

Forbud

Privatmennesker som har pinneraketter eller småleker liggende fra i fjor, skal levere dette inn. Det er ulovlig å bruke disse.

Brannsjefen tror at de nye forskriftene er et skritt i retning av totalforbud.

– Kanskje ender vi opp med fellesoppskyting om noen år, sier Hage.

Selger fyrverkeri

Rema 1000 er en av fire som selger fyrverkeri i Oppdal. Daglig leder Frode Ledal ønsker forbudet velkommen, for det er med pinnerakettene de fleste ulykker skjer.

– Selv om de tradisjonelle familiepakkene ikke er å få kjøpt lenger, får du kjøpt familiepakker med batterifyrverkeri, forteller Ledal.

– De siste årene har salget vist at flere og flere går bort fra pinneraketter, og over på batteri, så folk flest er nok bevisst på faren med pinneraketter, tror Ledal.

Ivaretar sikkerhet

Rema 1000 forventer å selge fyrverkeri for i overkant av 200 000. Fyrverkeriet oppbevares i container utendørs, og alle kundene får utlevert sikkerhetsbrosjyre om bruk av fyrverkeri, og gratis vernebriller.

Frode Ledal tror at om noen år er det totalforbud mot raketter og at det innføres felles oppskyting, slik som de største byene allerede gjør det.

Må ha tillatelse

I forbindelse med feiringen av nyttår, gir lensmannen og brannsjefen i Oppdal en generell tillatelse til å sette av fyrverkeri i tiden 31. desember klokka 19.00 til 1. januar klokka 01.00. Utenom dette tidspunkt er det ikke lov å tenne fyrverkeri, og overtredelse kan straffes med bøter i henhold til straffeloven.

BER FOLK VÆRE FORSIKTIGE: Brannsjef Lars Hage oppfordrer folk til å være forsiktig, selv om vi ikke har pinneraketter lenger.