RENNEBU: Saken om utvidelse av parkeringsplasser ved Rennebu helsesenter var oppe i formannskapet i begynnelsen av april. Da bestemte politikerne seg for å utsette saken til et alternativ nærmere helsesenteret var utredet, etter ønske fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Politikerne ønsket også å se på hvor mye det ville koste å etablere carporter ved omsorgsboligene ved Vassliveien, etter innspill fra eldrerådet.

Etter å ha sett på alternativene har rådmannen, i samråd med Solveig Løkken, Helge Aalbu, Odd Bjarne Havdal og Arne Meland, kommet fram til at det opprinnelige forslaget var det beste. Det er også det klart rimeligste.

En utvidet parkeringsplass med 20 plasser langs Gamle kongevei mot Mjukliveien vi få en samlet kostnad på 625.000 kroner. Skal man imidlertid bygge en ny parkeringsplass med 19 plasser ved fysioterapien, som da havner nærmere helsesenteret, vil det koste 870.000 kroner.

Å bygge carporter med plass til ni biler vil koste 640.000 kroner ifølge rådmannens utregninger.

Rådmannen slår fast i sin vurdering at vil tjene økonomisk på det opprinnelige forslaget, både når det gjelder investering og drift. Blant annet ved at vintervedlikehold blir vanskeligere på det nye alternativet.

Saken legges imidlertid fram uten innstilling til tirsdagens formannskapsmøte.