RENNEBU /O PPDAL:– Brøytestikkene er det eneste vi har å forholde oss til når det snør, og når de forsvinner er det fort gjort å havne utenfor veien. Vi oppdaget at stikkene var borte på den første turen vi var ute på, så de må ha blitt fjernet før den første snøen kom. Vi fant igjen noen få, som var nedkjørt, men de fleste var fjernet fra veien, sier Jan Myran og Jan Inge Stenberg fra Oppdal Maskinkompani, som har ansvaret for brøytinga i det aktuelle området.

Problemstrekning

Det er et vanlig og kjent problem at noen brøytestikker forsvinner fra veikantene, og som regel kan det forklares med uskyldig barnelek.

– Det vi ser på Skarveien er noe annet. Til nå i vinter har vi supplert med mellom 60 og 70 brøytestikker, og det er langt over det som regnes som normalt svinn. Vi har ansvaret for brøytingen helt fra Ulsberg og opp til Grønnbakken, og ned riksvei 70, men ingen andre plasser opplever vi dette problemet, sier Inger Anne Reinkinn, hos Oppdal Maskinkompani.

Kostbart

– Hvor blir det av stikkene?

– Vi har en formening om hvor en del tar veien, men det er ikke noe vi ønsker å kommentere videre.

– Hva koster dette hærverket?

– For oss har dette kostet rundt 4000 kroner så langt. I tillegg kommer kostnaden for selve brøytestikkene, men den er det Mesta som står for. Det verste er imidlertid den risikoen dette skaper, både for våre brøytere og for andre trafikkanter, sier Inger Anne Reinkinn.