EVJE: – Vi har ikke startet planleggingen ennå, og ville vente til vi fikk stevnet tildelt først, sier Arnt Erik Gorset i Opdal skytterlag. Han er nestleder i laget og var sjef for de to foregående stevnene i 1993 og 2003.

Begge gangene var det bare positive tilbakemeldinger både fra skytterne og DFS. Oppdal er kanskje det mest kompakte Landsskytterstevnet som blir arrangert med alt innenfor en liten krets rundt Oppdal.

Les mer i Opdalingen i morgen.