BUVATNET: I går fikk Rennebu kommune svaret den håpet på. Fylkesmannen aksepterer bruk av Buvatnet til bilkjøring mens kommunen gjennomfører en høring blant alle berørte parter. Dermed kunne Rennebu kommune fatte et hastevedtak som gir bilungdommen tillatelse til å bruke Buvatnet fram til 20. mars.

– Vi har hele tiden vært i god dialog med Fylkesmannen. Han har på ingen måte vist noen vrangvilje i denne saken. Snarere tvert imot. Svaret fra Fylkesmannen gir bilungdommen tillatelse til å bruke Buvatnet som isbane mens kommunen gjennomfører en lovpålagt høring blant alle parter som har interesser knyttet til Buvatnet, sier Kjetil Værnes i Rennebu kommune.

Saken var ikke så enkel som kommunen først trodde. Kommunen fikk hjelp av Staten til å kjøpe Buvatnet under forutsetning av at vantet ble brukt til friluftsformål for allmennheten. Kjetil Værnes innrømmer at kommunen var vel snar med å tillate bilkjøring på Buvatnet. Selvsagt burde alle berørte parter få anledning til å uttale seg før bilbanen ble tatt i bruk for en måneds tid siden. Det ble ikke gjort, og Fylkesmannen måtte derfor gripe inn på vegne «allmennheten».

– Dette var en gladnyhet. Jeg vet jeg har alle bilinteresserte ungdommer i Rennebu med meg når jeg sier meg kjempefornøyd med vedtaket. Nå er det bare å starte traktoren og få brøytet banen så snart råd er, sier Håvard Aspeggen. Han er talsmann for bilungdommen i denne saken.

At tillatelsen utløper 20. mars har ingen praktisk betydning. Så sent på våren kan isen være utrygg og ingen vil driste seg utpå med bil når overvatnet plasker om bilhjulene.