OPPDAL: Brøytebudsjettet for 2009 ble overholdt med glans av Oppdal kommune og enhetsleder på kommunal teknikk i kommunen, Thorleif Jacobsen, anslår at de har et par hundre tusen igjen av budsjettet. De pengene som blir igjen føres over til et disposisjonsfond som kan brukes ved en senere anledning, hvis man overskrider budsjettet.

Det har med andre ord vært en billig vinter for Oppdal kommune.

– Ja, så langt har det jo det. Det har vært lite snø til nå, sier Jacobsen.

Sånn sett ligger man godt an i 2010. Med penger på disposisjonsfonden og en økning av brøytebudsjettet, som nå ligger på 1 065 000, med ti tusen ser man positivt på 2010.

– Vi ligger godt an, men vi ser sesongen over ett. Det kan komme snø i april også. Brøytebudsjettet er en anslagpost, for været styrer vi som kjent ikke, sier enhetslederen som nå godt kunne tenke seg litt snø.

– Det er trivelig med snø da. Også er det viktig for næringslivet og kommunen, slår han fast.

De neste dagene er det meldt snø, men mengdene er usikre. Blir det mye har i alle fall brøytemannskapene i Oppdal nok å gjøre med 72 kilometer med kommunale veier og rundt 14 kilometer gang- og sykkelvei å rydde for snø.