OPPDAL: Mandag var det folkemøte om samhandlingsreformen i kulturhuset. Daglig leder i Oppdal næringshage, Bård Jystad, var blant tilhørerne i salen. Han mener at politikerne i Oppdal er presset inn i noe som ikke gagner Oppdals innbyggere.

– Vi må stå alene. Oppdals befolkning kan ikke akseptere å bli sendt til Orkdal sjukehus, sier Jystad.

Han savna det meste av informasjon på folkemøtet og syns det som ble lagt fram var kjente saker.

– De ønsker så mange tjenester som mulig så nært som mulig. Utfordringa oppstår når vi ikke kan få de tjenestene vi trenger lokalt. Det er jeg skeptisk til. Vi i Oppdal er en utkant i Orkdalsregionen, en region i aldri har tilhørt, sier Jystad som mener det er «tull og tøys» at regionen trenger å være så stor.

På folkemøtet ga han uttrykk for sin skepsis til regionssamarbeidet og luktet noe mer bak.

– Denne regionen er laga til for at Orkdal sjukehus skal bestå, slår han fast og kaller Orkdalsregionen for en konstruksjon. Jystad mener at Orkdal sjukehus er det klart dårligste alternativet for Oppdals innbyggere.

– Det enkleste for oss er å komme oss til Trondheim.

Han skjønner at Orkdal og kommunene rundt ønsker en så stor region som mulig for å beholde sykehuset.

– Jo flere kommuner inn i samarbeidet, jo sterkere står sykehuset. Dette blir en lokal eliteregion rundt Orkdal, og det er ikke unaturlig for de som ligger i nærheten å være med.

For Oppdal mener Jystad at det ikke burde vært noe alternativ.

– Politikerne burde sagt «nei, dette er ikke det beste tilbudet for Oppdals befolkning». Jeg veit at politikerne har blitt presset inn i dette og har et stort dilemma, forteller Jystad.

– Vi vil alltid ha et tilbud, dermed burde vi stå alene. Her lurer de med seg oppdalingene inn i et samarbeid som ikke er godt nok, avslutter Jystad.

Les mer om folkemøtet og samhandlingsreformen i torsdagens Opdalingen.