Oppdal: Den østeuropeiske traileren kjørte uten last da hengeren skar ut like før den møtte brøytebilen. Brøytesjåføren oppfattet det som var i ferd med å skje, og kastet brøytebilen ut i brøytekanten. Heldigvis traff trailerhengeren brøytebilen bak plogen, men gled langs brøytebilens side. Der slo den blant annet hull på brøytebilens dieseltank.

– Østeuropeeren kjørte med godkjente dekk. Men en henger uten last er lett og dermed blir friksjon mellom dekk og veibane dårlig på glatt veibane. Dette blir ingen politisak, men en ren forsikringssak, sier lensmannen i Oppdal.