For et år siden skrev Opdalingen om at Mjuklia Ungdomssenter på Berkåk må installere heis i nyfløya. Tiltaket har tatt tid, men nå kommer heisen.

BERKÅK: Det var lokale representanter for Norges Handikapforbund som ikke fant seg i at MTL-utvalget i Rennebu kommune ville godkjenne nybygget i Mjuklia uten krav om heis. Vedtaket fra politikerne ble anket, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sa seg enig med brukerorganisasjonen.

Dermed måtte eierne av ungdomssenteret, Det Norske Misjonsselskap ta investeringen som ville bety en ekstra kostnad på anslagsvis 300.000 kroner. Handikapforbundet trakk deretter klagen under forutsetning av at heisen ble montert i løpet av rimelig tid og at den tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Den 11. september var Fylkesmannen i kontakt med Rennebu kommune for å få greie på om kravet var innfridd. Kontakten skjedde for å avklare om handikapforbundets klage skulle bli opprettholdt.

Det er Sande Hus og hytter som har ansvaret for de bygningsmessige tilpasningene for heisen. Daglig leder Oddmund Stenset bekrefter at heissjakta er ferdig, og at representanter for heisleverandøren kommer til Berkåk i neste uke. Dermed skulle heissaken snart være ute av verden og Mjuklia ungdomssenter bedre rustet til å ta i mot gjester med og uten behov for heis.