Oddbjørn Hinseth har tatt på seg en stor oppgave. Han fotograferer og registrerer gravsteder i Oppdal. Materialet skal han legge ut i et register på nett. RANDI GRETE KALSETH

Oppdal: Hinseth har allerede fotografert 2500 gravstøtter. Det er et enormt registreringsarbeid han nå foretar. Når han er ferdig, kan slektsgranskere fra hele verden gå inn og søke på navn, dato for fødsel og død, og i noen tilfeller yrke, om støttene er merket med det. Det er foreningen DIS, datahjelp i slektsforskning, som har satt i gang prosjektet, som er et landsomfattende prosjekt, basert på frivillig arbeid. Hinseth er med i DIS Trollheimen, en lokalforening for Rennebu og Meldal, hvor han er med som eneste oppdaling.

Registreringen er godkjent av både datatilsynet og departementet. Fordi dette dreier seg om folk, må man forholde seg etter reglene om personvern. Personopplysningsloven verner i utgangspunktet ikke døde personer, men det finnes unntak.

Kirkebøker må være over åtti år før de åpnes for publikum, og dette hindrer en del av registreringen.

Les mer om det krevende arbeidet i torsdagsavisa.