Politiet brakte den 22-årige mannen inn til avhør etter ulykken.

OPPDAL: Med bakgrunn i at det har vært mye utbygging i Bjørkmoen og at det er stor mangel på fotgjengeroverganger i området, har det hersket bekymring i lang tid over at det kunne skje ulykker på den mørklagte strekningen.

– Det er en regulert fotgjengerovergang ved meieriet, og den neste ligger på Fagerhaug, forteller politibetjent Finn Skårsmoen.

– Det er et åpenbart behov for å sette i gang tiltak for å regulere flere fotgjengeroverganger.

Han forteller at det har vært midlertidige løsninger i forbindelse med landskytterstevner hvor det har vært stor trafikk, men når kommunen har forespurt vegvesenet om å få fortsette disse, har det ikke vært ressurser til det.

Les papirutgaven av Opdalingen torsdag.