12-åringene får én dose koronavaksine på skolen

Kommuneoverlege Jon Tønsberg i Oppdal sier koronavaksinen er som et bilbelte. – Man tar det ikke på seg fordi man forventer å krasje, men man er beskyttet om det skjer.

Kommuneoverlege Jon Tønsberg og smittevernansvarlig Vigdis Lauritzen Thun.  Foto: Per Roar Bekken

Nyheter

Oppdal kommune skal i gang med vaksinering av ungdom ned til 12 år, og kommuneoverlege Jon Tønsberg svarer på spørsmål om foreldre kan være bekymringsfrie i forkant av vaksineringen.

– Dette har vi fått spørsmål om før, også. Jeg tenker at vi foreldre kan være bekymret nok for korona til å gi den ene dosen med vaksine, sier han til Radio E6.

For de aller fleste barn og unge fra 12 år og oppover er det snakk om å ta én dose Pfizer-vaksine.

– Bakgrunnen for at det er én dose er at barna skal få tilbud om vaksine for sin egen del, presiserer han. To doser ville bremset videresmitten, men dette er altså for barnas egen skyld.

– Vi vaksinerer ikke barna for resten av samfunnet, vi vaksinerer barna for å beskytte dem.

Tønsberg sier det nå er veldig sannsynlig at vi alle kommer til å bli eksponert for koronaviruset, før eller siden.

– Man kan tenke på vaksinen som et bilbelte, sier han.

– Man tar ikke på bilbelte fordi man forventer å krasje, men fordi det innimellom skjer.

Han legger til at foreldre gjør lurt i å skaffe seg informasjon og slik ta et begrunnet valg.

Sjeldne bivirkninger

I Oppdal er det nå satt 9000 vaksinedoser av Pfizer og Moderna.

– Nå er vi på oppløpssiden, sier smittevernsansvarlig Vigdis Lauritzen Thun. Når 9000 doser er satt, har alle som har kunne få tilbud om dose to fått det, mens 200 oppdalinger har utsatt vaksineringen av ulike årsaker.

– Snart er vi i mål med aldersgruppen 18-100 år.

Nå samles vaksineringene, slik at det ikke blir ukentlig, men på spesielle datoer. Fremdeles må folk vaksineres i bolker, fordi hvis man først åpner et glass vaksiner, må alle dosene, sju eller 11, settes samme dag.

– De aller fleste får nå time 29. september, sier Thun.

Utover denne datoen vil det være noen få vaksineringsdatoer før jul.


3,7 prosent takker nei

I Oppdal er det lite skepsis til vaksinen.

– 3,7 prosent av befolkningen har takket nei. Det er en ganske lav prosent. Folk ønsker å få vaksine, og ønsker å bli fullvaksinert , sier Thun.

Hun forteller at de som takker nei har forskjellig argumentasjon rundt dette.

– Noen er redde for bivirkninger, mena andre tror det er en konspirasjon bak vaksineringen.

Når det gjelder bivirkningene av de to variantene Pfizer og Moderna, er det meste forbigående.

– Mange har fått milde og forbigående reaksjoner, spesielt med Moderna, de har fått vondt på stikkstedet, feber og dårlig følelse i kroppen, forklarer Tønsberg. Han anmoder alle som kjenner på noe mer enn vanlige reaksjoner om å varsle fra, slik at det kan bli registrert.


Alle som fyller 12 i 2021 kan få

I tillegg til at 12-15-åringene kan få vaksine nå, er det også gjort klart til at folk i risikogruppa kan få dose tre.

– Disse som er i risikogruppa vil få beskjed fra spesialisten sin, eller gjennom fastlege, at de skal få dose tre. Disse får et skriv der de bes om å ringe vaksinetelefonen, sier Thun.

Når det gjelder 12-15-åringene, telles alle med i denne gruppen fra de fyller 12.

– Vi bruker året 2021. Det er viktig at de har fylt tolv år når de får vaksinen. Derfor tar vi en ny runde før nyttår, slik at vi får med alle som har fylt tolv år.

Slik skal ungdommene vaksineres

Det er helsesykespleier som setter vaksinen på tolvåringene på grendeskolene. Vaksinering av 12 - åringene ( 7. trinn) på Drivdalen, Midtbygda og Vollan skole vil skje ved den enkelte skole onsdag den 29.september. Helsesykepleierne vil da komme til skolene og vaksinere der.

Vaksinering av 12-åringene ved Aune barneskole vil skje i kulturhuset onsdag 29.september. Elevene vil komme klassevis og de vil bli vaksinert av helsesykepleierne der.

Vaksinering av elever på 8. 9 og 10 trinn vil også skje i kulturhuset samme dag.

– Hvis noen trenger spesiell tilrettelegging, så vil helsesykepleierne ordne det, sier Thun.

– Mandag 20.september vil vi sende ut samtykkeskjema og egenerklæringsskjema , der begge foreldrene må signere. Det er viktig at foreldrene fyller ut og sender til skolen så raskt som mulig, og innen 23.september.

Det er kort frist, det er fordi vi skal få oversikt over denne gruppa, sier Thun.

Bivirkninger

Det er flest voksne som er vaksinert, men det er også vaksinert barn i flere andre land. Når det gjelder bivirkninger, er det spesielt to ting som har vært diskutert. Hjerteposeproblemer og blødningsendringer hos unge kvinner.

Betennelse i hjerteposen kan oppstå i enkelte, sjeldne tilfeller. Tønsberg kan imidlertid berolige de som er bekymret:

– Plagene er verre ved en infeksjon enn de er ved vaksine, og betennelse på hjerteposen kan man se etter dose to av vaksinen. Det er ikke ennå funnet sammenheng mellom koronavaksinen og blødningsendringer hos unge kvinner. I en annen vaksine, HPV-vaksinen som unge kvinner får tilbud om, kan man i blant se forbigående blødningsendringer.