88 prosent har fått to. Disse kan få tredje vaksinedose

88 prosent av befolkningen i Rennebu har nå fått to doser koronavaksine. Nå får de med svekket immunforsvar tilbud om dose tre.
Nyheter

Det er besluttet å tilby tredje dose med koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. I Rennebu vil man komme i gang med å sette en tredje dose innen uke 40.

Dette opplyser Rennebu kommune.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå vil få tilbud om tredje dose.

Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter får tilbud

Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.

Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling i forhold til vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Hvordan får du tilbud om 3.dose?

Det er i hovedsak spesialhelsetjenesten som identifiserer og varsler pasientene om tredje dose. De fleste av disse vil kunne vaksineres i sin egen kommune. Pasienten vil få dokumentasjon som bekrefter tilhørighet i aktuell vaksinegruppe og må fremvise denne ved vaksinering, dokumentasjonen er brev fra enten spesialhelsetjenesten eller fastlegen.

Pasienter med lengre sykehusopphold, hyppig poliklinisk behandling, de med komplisert behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene.

Det skal gå minimum 4 uker mellom andre og tredje dose.

Ikke vaksinert enda?

Alle over 18 år skal nå ha fått tilbud om vaksine. Har du likevel ikke blitt kontaktet eller ombestemt deg og ønsker vaksine - ta kontakt med vaksinetelefonen mandag - fredag 09.00 - 12.00 på tlf.nr. 481 44 635.

Status vaksinering i Rennebu

Det nærmer oss slutten av fullvaksineringen av personer over 18 år, i tillegg er Rennebu godt i gang med vaksinering av 16- og 17-åringer.

Det er så langt satt 3.633 vaksinedoser i Rennebu. 88 prosent av befolkningen over 18 år har fått to doser.


Antall vaksinerte mot covid-19Kreditering: NTB


Det planlegges for vaksinering av aldersgruppen 12 - 15 år om to uker, fra uke 38. Her vil foreldre/foresatte bli kontaktet på vegne av sitt barn med tilbud om vaksinering. Skolen har sendt ut samtykkeskjema som begge foreldre/foresatte må signere. Skjema medbringes til vaksinasjon.Vaksineringen vil foregå på dagtid, i skoletiden, og det vil være mulig for foreldre/foresatte å være med sitt barn til vaksinasjon om ønskelig.

Det presiseres at koronavaksinen ikke er en del av barnevaksinasjonprogrammet, men anbefales til aldersgruppen 12 - 15 år på lik linje med øvrig befolkning.