Vil stramme inn lovverket, men ser på unntak for handikappede på el-scooter

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) tar med seg forslaget fra MS-rammede Kenth Frelsøy Brelin i Oppdal om å gjøre det lettere for handikappede å komme seg ut i naturen på el-scooter.

Den kanadiske snøscooterprodusenten Taigas har utviklet elektriske scootere med en rekkevidde opp mot 140 kilometer.  Foto: Taigas

Nyheter

– Jeg vil ikke signalisere noe generelt frislipp for motorferdsel i utmark, men må se på hva vi kan gjøre for at mennesker med funksjonsnedsettelser lettere skal komme seg ut, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) fra Hedmark til OPP.