Skivebom fra Høyre

«Vi har klart dette til tross for Erna og Høyre-regjeringa, åpenbart ikke på grunn av.», skriver varaordfører Marit Bjerkås om Høyre som mener Rennebu kommune bør sende takkebrev til regjeringen for utbyggingene som nå skjer i kommunen.

Varaordfører Marit Bjerkås og ordfører Ola Øie i Rennebu.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

I skauen over det flotte nybygget ved helsesentret har de stilt seg opp - to stortingskandidater sammen med vår lokale Høyre-representant og påstår at det er deres fortjeneste at bygget nå snart er klart for innvielse. Det er milevis fra sannheten!


Mener regjeringen har æren for stortsatsinger:

– Du burde takke Erna, Øie!

Nytt sykehjem, ny E6, ny aktivitetspark. Høyre mener ordføreren burde skrive takkebrev til statsministeren for muligheten kommunen har fått til å gjennomføre de store prosjektene.


Ta bare en titt på saken i Opdalingen fra 31.januar i 2018 «Stopper regjeringens milliardkutt til sykehjemsoppussing». Erna og Høyreregjeringa ble nedstemt og vi, Arbeiderpartiet, vant frem sammen med SV, SP støttet av KrF for å redde tilskuddsordningene til sykehjemsprosjekt rundt om i landets kommuner. Heldigvis!

Denne saken har vi jobbet knallhardt med lokalt, regionalt og nasjonalt fordi Høyre innførte en endring av tilskuddsordning for sykehjemsutbygging og rehabilitering av sykehjem. Høyres politikk gjorde utbyggingen i Rennebu umulig.

Nå bygger vi ut og får nødvendige tilskudd til byggeprosjektet, ved hjelp av en tilskuddsordning Høyre og Erna var imot! Nei, Høyre, æres den som æres bør - vi sender en stor og uforbeholden takk til de rød-grønne og håper virkelig de utgjør den neste regjeringen i landet vårt.

I stede for å prøve å ta æren for politikk Høyre-regjeringen faktisk har stemt imot, burde de heller uttalt seg om hvilke mål de har for videre utvikling i Rennebu. Det hører jeg ingenting om.

I stede for å prøve å legge æren over på Erna for alt det positive som skjer i Rennebu kunne heller de to stortingskandidatene gitt litt honnør til lokalpolitikerne som over tid har stått på for lokale prosjekter.

Og der to ulike samferdselsministere i Ernas Høyreregjering har gitt svar, fra Stortingets talerstol, at Berkåk stasjon ikke vil bli prioritert, så skal vi nå takke Erna for at vi fikk det i mål?


Dette henger rett og slett ikke på grep, Høyre.

Vi har klart dette til tross for Erna og Høyre-regjeringa, åpenbart ikke på grunn av.

Valget 13. september er et retningsvalg. Jeg stiller til valg for et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. For en politikk som gir en ny start for landet etter pandemien. En politikk som gir trygghet for arbeid for alle. Nå er det vanlige folk sin tur, er du enig i det håper jeg du velger Arbeiderpartiet sin liste ved årets valg.

Marit Bjerkås Arbeiderpartiets 6. kandidat til Stortinget

https://www.opp.no/nyheter/2018/01/31/Stopper-regjeringens-milliardkutt-til-sykehjemsoppussing-15997410.ece