Se hvilke grep folk foreslår i Oppdal sentrum:

Gågate! Parkeringshus! Tungvint! Amish-drømmer!

Det ble heftig debatt i sosiale medier da vi ba folk si sin hjertens mening om hva som bør gjøres i Oppdal sentrum.

Idyll i sentrum fredag formiddag med gående, syklister, mange barn på lekeplassen – og lite biltrafikk.  Foto: Per Roar Bekken

«Den som vill låvvå ut en amish tilværelse, fæ fårrå ni Prestmoen og kjør hest og vogn.»

Ola Thyve på Facebook om Oppdal sentrum
Nyheter

Oppdalspolitikerne vil ha innspill fra folket om nytt sentrum, og det får de på opp.no.