Ber om asfalt for å slippe støv i spekematen

Daglig leder Ingard Langseth i Oppdal spekemat forventer at kommunen asfalterer Søndre industrivegen frem til tomta for å slippe støvproblemer ved den nye spekematfabrikken.

Ingard Langseth foran tomta i industriområdet.  Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

Langseth sier at dagens grusvei i industriområdet vil gi selskapet utfordringer med støv som de under ingen omstendighet vil ha inn i de omfattende og kostbare ventilasjons- og kjølesystemene.