Nå vil politikerne ha din mening om sykling og møteplasser i sentrum

Politikerne inviterer oppdalingene til å foreslå nye møteplasser og bedre løsninger for fotgjengere og syklende i Oppdal sentrum.

Arne Braut og Tore Aasheim mener bilene nå tar nok plass i sentrum. Derfor foreslår Braut at parkeringsplassen ved Oppdal rådhus og Oppdal kulturhus legges under bakken.  Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

Ettersom sentrum vokser og endres, har kommunestyret gitt utvalg for kultur, miljø og tekniske løsninger i oppdrag å gjøre en samlet utredning av sentrum.