«Setring gjør ingen bonde fet»

Oppdal Venstre har lest om seternedgang på opp.no og vil ha et lokalt setertilskudd for å få flere bønder til seters igjen.

Maren Håker Stavne er ikke den eneste som nyter seteroppholdet. Bjellekua Hjerte tar det helt med ro ute på beite.   Foto: Mari Linnea Wennevold Svisdal

Nyheter

På Opp.no kunne vi i helga lese at antallet setre i drift i Oppdal er redusert med 60 prosent de siste 20 årene. 60 prosent av setrene med melkekyr er borte!

I 2020 var det kun 17 melkebruk som fortsatt drev med aktiv setring i Oppdal. Vi i Oppdal Venstre er opptatt av at seterkulturen må bevares, og ønsker derfor igjen å løfte frem et forslag om et lokalt setertilskudd i tillegg til det staten legger på bordet.Setring er viktig for bevaring av kulturarv og levende tradisjoner. Seterkulturen er en mange hundre år gammel tradisjon i Oppdal, og er en viktig del av vår identitet og immaterielle kulturarv. Hvis vi lar den dø ut, får vi den aldri tilbake!

Setring er viktig for dyrevelferden, og kvaliteten på melka. Dyr som får gå ute på fjellbeite har det godt, og produserer den beste melka. Dyr som beiter i fjellet spiser planter og urter som gir melka en annen smak, og et høyere innhold av gunstige fettsyrer, vitaminer og antioksidanter. Dette er et av fjellandbrukets topprodukter.

Setring er viktig for utnytting av beiteressursene og bevaring av det biologiske mangfoldet. Beiting rundt setervangene bidrar til et rikt artsmangfold, som har blitt bevart gjennom mange generasjoner med jordbruk. I beitelandskapene i Oppdal finnes mange truede arter som det er viktig å bevare. Vi har egentlig ikke råd til å la være, og ei sprek og fornøyd ku er det beste virkemiddelet.

Setring er viktig for kulturlandskapet og turismen. Setring og beiting gir et vakkert og åpent landskap, og kulturlandskapet og tilfredse beitedyr er i seg selv en attraksjon for både norske og utenlandske turister. Men turismen holder dessverre i liten grad liv i seterdrifta i Oppdal. Dette til tross for at aktiv setring leverer et turistprodukt på utrolig høyt nivå til gjestene våre, enten du er på gjennomreise, eller er en av våre lojale fritidsinnbyggere.

Økonomiske virkemidler må til. Som Opp.no skriver, så viser en undersøkelse fra Norsk landbruksrådgivning i Trøndelag i 2019 at det er økonomiske virkemidler som motiverer sterkest til seterdrift. Det koster å ha dobbelt driftsapparat, og den aktive setringa kan ikke holdes i live av kun idealisme.

Vi i Oppdal Venstre har lenge ønsket et lokalt setertilskudd. Det vil bidra til at flere gårdbrukere kan fortsette med aktiv setring. Et lokalt tilskudd som gir en dobling av det totale tilskuddet, vil koste rundt en million i året. Det mener vi absolutt er på sin plass for å sikre det kanskje mest «rødlista» av alle deler av fjellandbruket vårt.

Vi i Oppdal Venstre mener at vi rett og slett ikke har råd til å la være å sette grep - før det er for sent!

Oppdal Venstre,

v/ Elisabeth Hals, Haakon Nordseth og Ingrid Husdal Dørum