Populært utfartssted: Nødetatene kommer ikke fram

Utrykningskjøretøy kommer ikke fram fordi det parkeres langs veien til Buvatnet. Nå innføres det strakstiltak.

To biler kan ikke møtes på veien inn til parkeringsplassen ved Buvatnet, i hvert fall når det er snakk om større biler som utrykningskjøretøy. Det kan bli fatalt ved en eventuell hendelse. For ordens skyld; bildet er arrangert.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Om ulykken er ute teller hvert sekund - husk å parkere slik at nødetatene alltid kommer seg frem.