Antall setre mer enn halvert på 20 år

Setring har en lang tradisjon både i Oppdal og Rennebu. Seterdriften er en viktig ressurs i fjellandbruket, men avskallingen er stor.
Nyheter

Antall setre i Oppdal er redusert med 60 prosent de siste 20 årene, viser tall fra kommunen.