Bruk av bilder i avisen 

Innsenderen er opptatt av at debattinnlegg illustreres med riktige og relevante bilder.
Nyheter

Når undertegnede skriver et leserinnlegg for lokalavisa blir det heldigvis ikke redigert.
Det jeg imidlertid har lagt merke til, er at redaksjonen lager en kort ingress og finner et bilde som passer for å belyse emnet som taes opp. Siste eksempel på slik bruk henter jeg nå fra VG, der overskriften er «TATT I LØGN». Deretter følger et stort bilde av Sylvi Listhaug. Nå handler den teksten imidlertid om at det er SP og Vedum som er tatt i løgn.

I avisa OPP er det ERNA som gjengis og tar på seg skylden for køer på norske veier.
Også dette bildet blir helt feil. Hvorfor bruker ikke avisa et bilde av asfaltering der bilene venter på ferdigstilling istedet for Statens vegvesens misligholdte Stavåbru.

Når jeg påpeker at mange fortau er bygd unødvendig brede på bekostning av veibredden, tenker jeg feks på Gamle Kongeveg og vegen bort til Møbelringen og Europris. Redaksjonen velger heller å se på bruk av gammel E6 sør for SPAR, og bruker et bilde derfra.

Jeg har sendt inn et bilde som jeg synes kan brukes, der min bil sees på veien mot Europris, og som kan belyse denne artikkelens hovedtema: BRUK AV BILDER.

Nei, det ligger en bevisst tanke bak ethvert bilde som brukes.
Venstrevridde journalister klarer ikke å opptre nøytralt. Dette kan enhver selv se, og jeg tror dette er noe av grunnen til at tradisjonelle media blir mindre interessant.

Odd Nyberg