Søker om å få felle jervene

Kommunen håper på rask saksbehandling for å unngå store skader og tap blant sauene på beite.
Nyheter

Oppdal kommune har nå søkt Statsforvalteren i Trøndelag om skadefelling av jervtispa og de to valpene som sauebonde Ola Husa Risan fanget på bilde og video under saueoppsyn tirsdag. Søknaden ble oversendt Statsforvalteren torsdag 15. juli i 13-tiden.