Gode nyheter i fjellheimen: Godværet fortsetter

Vekslingen mellom nedbør og varme gir ikke bare gode vekstforhold for bonden. Også beitedyra i fjellet har det på G om dagen.

Graset vokser godt om dagen både på Mjøagjerdene i forgrunnen og i Båggåstronda der skylaget dro forbi i lav høyde onsdag formidag.   Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

– Jeg var i fjellet i går og la merke til at langt oppe i høyden er det godt beite nå, forteller Eivind Såstad Mjøen til OPP. Sauebonden har dyra sine i området Hånåbekksætra i Østfjella, og konstaterer at kombinasjonen varme og nedbør nå gir svært godt fjellbeite.