Fortsatt uoversiktelig smittesituasjon

11 personer er i isolasjon, mens 158 personer så langt er satt i karantene i Rennebu.

Fredag ettermiddag er smittesituasjonen fortsatt uavklart i Rennebu kommune. 

Nyheter

Så langt 158 personer i karantene og det er i dag meldt om ettnytt smittetilfelle i en annen kommune som har innvirkning påsmittesporingen i Rennebu.

Dette opplyser Rennebu kommune fredag ettermiddag.

Det er ingen nye smittetilfeller så langt idag, men det kartlegges stadig nye nærkontakter og testingen pågårfor fullt.

Kommunen har fått svar på alle testene fra onsdag og vil mottanye testsvar utover kvelden og gjennom helga. Det jobbes mot tida ogderfor prioriteres det nå ekstra ressurser til frakt av tester tilanalyse, og det omprioriteres flere ansatte inn ismittesporingsarbeidet.

- Gjennom tidlig kartlegging og testing avnærkontakter, klarer vi å bremse spredningen, dette gjør vi best iet godt samspill med innbyggerne våre, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Smittesporing ognærkontakter

"Smittesporingen tar mye tid og ressurser, du kan selvbidra til å lette denne jobben om du noterer ned hvem du møter oghvor du er i dagene fremover. Det kan være vanskelig å huske på omdu plutselig får en telefon fra smittesporerne. Nå er tiden for åbegrense antall nærkontakter til et minimum.

Kriseledelsenoppfordrer sterkt til å begrense antall nærkontakter til 10personer per uke og maks 5 personer på besøk i eget hjem.

Eks: Om dufår besøk av én familie, der alle er fra samme husstand, kan du hahele denne familien på besøk om disse er flere enn 5 personer. Omto familier, fra ulike husstander, utgjør flere enn 5 personer kandu ikke ha besøk av begge familiene samtidig.

Status karantene

Vihar per nå 158 personer i smittekarantene. 11 personer i isolasjon;3 voksne, 2 unge voksne, 6 barn i skole- og barnehagealder.Antallet i ventekarantene endrer seg etter hvert som vi får tilbaketestresultater, det er derfor krevende å informere om eksakte tallpå dette.

Etter nye vurderinger knyttet til smitteeksponeringen forOppdal/Rennebu G16 er nå laget ute av sin karantene.

Steder hvor smittede har vært

Vi oppdatere listen med steder hvor smittedepersoner har oppholdt seg. Vær oppmerksom og ha lav terskel fortesting om du har vært på følgende steder de siste dagene:

6. juni,søndag: Berkåk veikro kl. 17.00 - 18.00

7. juni, mandag: Rema 1000Berkåk kl. 08.00

8. juni, tirsdag: Berkåk Veikro kl. 08.00-08.30

8.juni, tirsdag: ATB buss-rute 480 fra Berkåk til Trondheim medavreise 08.33

8. juni, tirsdag: Rema 1000 Berkåk kl. 14.30 - 14.45".

Åpen koronatelefon gjennom helga

Koronatelefonen vil være åpenlørdag 12. juni og søndag 13. juni fra kl. 11.00 - 16.00.Koronatelefonen: 482 76 400