Vender ryggen til privat musikkskole

Den kommunale kulturskolen klarer ikke å ta unna ventelistene, men formannskapet vil ikke støtte privat aktør som kan kutte i elev-køen. 

Daglig leder Vidar Birk i private Oppdal musikkskole.  Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

– Om vi ikke klarer å få til midler nok til vår egen kulturskole, blir det feil å støtte en privat aktør

Tor Snøve (Ap)
Nyheter

Nystartede Oppdal kulturskole har søkt kommunen om 150 000 kroner i støtte i 2021, for å kunne redusere i elevavgiften.