Ni tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter kontroll

Statens vegvesen delte ut bruksforbud til totalt ni kjøretøy i en kontroll onsdag.
Nyheter

Det var tunge kjøretøy som skulle kontrolleres natt til onsdag da Statens vegvesen hadde kontroll på Berkåk.