Må betale snaut 1,5 mill. for nedgravd brannskrot

Ny parkeringsplass koster Oppdal kommune nesten 1,5 millioner kroner etter funn av gammelt avfall etter brann i 1977.

Mengdene med armeringsgjern vitner om at området har blitt benyttet til avfallsdeponi for bygningsavfall.   Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

I februar fant gravemaskinførerne store mengder med bygningsavfall i bakken under gamle E6. Store mengder armeringsjern, betongrester og annet bygningsavfall dukket opp i jorda, og Oppdal Maskinkompani stanset gravearbeidet umiddelbart.