Frp sikrer flertall for jordbruksoppgjøret:

Ikke én krone mer til bøndene

Frp sikrer flertall for jordbruksoppgjøret. Regjeringens tilbud til bøndene blir dermed stående. Beklagelig, sier lederen for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Stian Tufte og John Erik Johansen i samtale før de to la i vei videre mot Oslo i traktor for å protesterer mot regjeringens landbrukspolitikk tidligere i vår. Bøndenes protester nådde ikke frem.   Foto: Per Roar Bekken, arkiv

Jeg er bekymret både for norsk beredskap og utviklingen av landbruket, og hvor folk kommer til å bo i framtida.

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Nyheter

Bondeorganisasjonene krevde 2,1 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør, men ble tilbudt 970 millioner fra staten. Da brøt bøndene forhandlingene og saken havnet i Stortinget.