Disse tre vil bygge ny Stavåbru

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru. Nå har tre tilbydere gitt anbud.

Søndag var det manuell dirigering på Stavåbrua. Dette vil vare til uti november.  Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Nyheter

Før det kan skje må nye brufundamenter bygges, og det skal foregå i sommer. Oppdraget omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige brua. I tillegg må det bygges ny veg i begge ender av den nye brua for å koble på eksisterende E6. Til sammen 150 meter veg.