Dette er hun mest glad for etter budsjettenigheten

Flere er glad for storsatsing på psykisk helse i revidert nasjonalbudsjett.
Nyheter

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige med Fremskrittspartiet om hovedlinjene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021.