Mener det er galskap å pusse opp ny seter

– Vi gjør det fordi ingen andre gjør det, erklærer ysterigründer Turid Nordbø, og setter i stand enda en seter for seterdrift og mat-turisme.
Nyheter

Daglig leder Turid Nordbø har mer enn nok med å drive Jelsetra om sommeren, men nå pusser de opp en ny seter for å bevare mer av kulturlandskapet i området.