Bondelaget avviser tilbud: – Dette er en provokasjon

Staten tilbyr halvparten av bøndenes krav i jordbruksoppgjøret. Fylkesbondelagsleder i Trøndelag, Kari Åker, reagerer kraftig

Staten la i dag frem sitt tilbud til bøndene. Forhandlingsleder Viil Søyland (i midten) presenterer tilbudet. Tilstede er også leder i Norsk bondelag, Las Petter Bartnes (t.v.) og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.h.)  Foto: Torstein Bøe/NTB

– I realiteten vil dette være en nedbygging av små og mellomstore bruk.

Kari Åker, fylkesbondelagsleder i Trøndelag
Nyheter

Staten tilbyr en ramme på 962 millioner kroner i jordbruksforhandlingene. Det er langt lavere enn bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.