Tre millioner gjør grå p-plass om til grønn aktivitetspark

Det blir storfint besøk når aktivitetsparken på Berkåk står ferdig på tidlighøsten.

Aktivitetsparken i sentrum av Berkåk er ikke lenger bare en idè på et kart, men snart en realitet. 

Nyheter

Fortsatt gjenstår det en del arbeid, men ferdigstillelsen av den nye aktivitetsparken i sentrum av Berkåk nærmer seg likefullt. Kommunalsjef Lill Hemmingsen Bøe sier at planlagt åpning skjer i løpet av september, og da i nærvær av både departementsfolk og annet storfint besøk.