Kommunene uenige, staten vil verne elv

Sideelv til Orkla med utspring i Rennebu foreslås vernet oppstrøms inntaket til Svorkmo kraftverk.

Rennebubjelken har satt opp ei gangbru over elva Svorka, ikke langt fra Svorkmo kraftverk.  Foto: Rennebubjelken

Nyheter

I supplering av Verneplan for vassdrag, tilrår Olje- og energidepartementet at elva Svorka, oppstrøms inntaket til Svorkmo kraftverk, tas inn i verneplanen. Dette inkluderer områder i Rennebu kommune.